Przedszkole Mały Książę

 

W 2013 roku założyliśmy Centrum Psychologiczno-Terapeutyczne „Pajacyk”. Dziś pod nazwą Punkt Przedszkolny „Mały Książę” działamy w oparciu o najlepsze wzorce i 9 letnie doświadczenie. Nasze priorytety to radość dzieci i zadowolenie rodziców. Dzieci i ich potrzeby są dla nas inspiracją. Robimy wszystko, żeby naszym podopiecznym zagwarantować bezpieczne, szczęśliwe dzieciństwo i prawidłowy rozwój, zwracając szczególną uwagę na ich indywidualne potrzeby i talenty. Chcemy, aby „Mały Książę” był zawsze wzorem idealnego przedszkola.


Małe grupy
Mała, optymalna liczba dzieci w grupie zapewnia im właściwy rozwój społeczny, możliwość nawiązania bliższych przyjaźni, indywidualne podejście nauczyciela do każdego dziecka oraz odpowiednie przygotowanie do szkoły.

Poobiedni wypoczynek
W grupie najmłodszych dzieci mają one możliwość drzemki lub odpoczynku. Dzieci, które nie potrzebują snu mogą w tym czasie rysować, bawić się układankami lub słuchać bajek.

Program dydaktyczny
W Przedszkolu Mały Książę w oparciu o podstawę programową pracujemy na bazie programów integrujących treści z zakresu edukacji społeczno-moralnej, zdrowotnej, przyrodniczej, językowej, matematycznej i artystycznej.
• „Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu” M. Zatorska, A. Kopik – program oparty na koncepcji inteligencji wielorakich Howarda Gardnera
• Glottodydaktyka - program nauki pisania i czytania prof. B. Rocławskiego;
• Dziecięca matematyka - program prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
• Metoda Dobrego Startu - M.Bogdanowicz Zabawy są dostosowane do zainteresowań oraz realnych umiejętności i możliwości dzieci, a pomoce dydaktyczne są wszechstronnie wykorzystywane również w zakresie Glottodydaktyki oraz wieloetapowych prac plastycznych. Podczas zajęć dydaktycznych we wszystkich grupach wiekowych są wykorzystywane karty pracy do symulacji prawej i lewej półkuli mózgu z ćwiczeniami rozwijającymi umiejętności wzrokowe, motoryczne, sekwencyjne, pamięć oraz koordynację wzrokoworuchową. W ramach prowadzonych terapii wspieramy umiejętności komunikacyjne i rozwój mowy, nabywanie umiejętności społecznych, umiejętność zabawy i rozwój poznawczy dziecka. Prowadzimy terapię indywidualną – realizowaną przez psychologów i pedagogów, zajęcia logopedyczne, grupowe treningi umiejętności społecznych, treningi umiejętności przedszkolnych, zajęcia z AAC, fizjoterapię, grupowe zajęcia ruchowe, zajęcia rytmiczno-muzyczne, zajęcia plastyczne, terapię integracji sensorycznej, zajęcia z języka angielskiego. Terapeuci i wychowawcy prowadzący zajęcia posiadają doświadczenie i przygotowanie w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju..

Zadzwoń do Nas
Sekretariat: 882 654 744

Neurologopeda mgr Aleksandra Woźniak - Michalska:
604 994 523

Facebook