Centrum Psychologiczne

Centrum Psychologiczno -Terapeutyczne "Pajacyk" zostało utworzone z myślą o dzieciach i ich rodzicach. Jest miejscem, w którym można uzyskać profesjonalną pomoc w zakresie opieki nad dziećmi z różnymi rodzajami dysfunkcji w rozwoju psychoruchowym, a także dla dzieci i młodzieży za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, trudnościami wychowawczymi orz problemami neurologicznymi.

 

W czym możemy pomóc Twojemu dziecku...

AUTYZM

Zaburzenia autystyczne - perwasyjne zaburzenia rozwojowe.

DEPRESJA

Około jedna trzecia nastolatków w Polsce ma objawy depresji.

ZABURZENIA LĘKOWE

Lęk jest naturalnym stanem emocjonalnym, który ostrzega przed zagrożeniem.

ADHD

Nadpobudliwość, hiperaktywność, nadruchliwość, ADHD

Specyficzne trudności w uczeniu się

Diagnoza i terapia logopedyczna

 

Terapie, które prowadzimy...

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży

Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacji

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepłynnością mowy i opóźnionym rozwojem mowy

Grupa jest najlepszym miejscem naturalnego treningu prawidłowego mówienia

Warsztaty dla rodziców z Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej

ADHD

KORP

Diagnoza funkcjonalna dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.

Metoda Dobrego Startu

Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej

Prawidłową organizacja wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory. Terapia Poznawczo-Behawioralna (CBT)

Terapia Poznawczo-Behawioralna (CBT)

Terapia CBT może pomóc zmienić sposób myślenia i zachowania.

Fizjoterapia

Leczenie dysfunkcji układu nerwowo mięśniowego, mięśniowo szkieletowego, sercowo naczyniowego i oddechowego.
 

Diagnoza KOLD

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – opisowa diagnoza logopedyczna rozwoju mowy w zależności od wieku rozwojowego dziecka od 1 miesiąca życia do 9 roku życia.

Terapia Miofunkcjonalna

Korygowanie nieprawidłowej pracy mięśni języka, warg w koordynacji z pracą mięśni całego ciała w czasie spoczynku, połykania, żucia, gryzienia i artykulacji.

Indywidualna terapia neurologopedyczna

Usprawnianie funkcji mowy i komunikacji na tle różnych zaburzeń rozwojowych i uszkodzeń OUN.

Terapia połykania, jedzenia, karmienia

Nauka prawidłowego przełykania, stymulowanie prawidłowego rozwoju odruchów niemowlęcych w obszarze orofacjalnym i ich prawidłową integrację.

Terapia wad wymowy i zaburzeń artykulacji

Usprawnianie narządów artykulacyjnych, wywoływanie i utrwalanie prawidłowych wzorców wymawianiowych.

SNOEZELEN

Snoezelen to metoda terapeutyczna opierająca się na stymulacji polisensorycznej (czyli pobudzające zmysły człowieka (węch, słuch, wzrok, dotyk czy smak). Zajęcia w Sali Doświadczenia Świata z jednej strony pobudzają do działania, z drugiej pomagają w wyciszeniu i relaksie).

Zadzwoń do Nas
Sekretariat: 882 654 744

Neurologopeda mgr Aleksandra Woźniak - Michalska:
604 994 523

Facebook